Stres

Stres, co to jest ?
Stres jest reakcją organizmu na wydarzenia zakłócające jego równowagę lub takie, z którymi organizm nie może sobie poradzić. Długotrwały i nieustający jest szkodliwy, może prowadzi do wielu chorób.

Co powoduje ten stan ?
Stresogennym źródłem może być hałas, choroby, katastrofy, problemy rodzinne, niemożność znalezienia sobie pracy, strata ukochanej osoby. Istnieje wiele powodów wywołujących ten stan. Można do nich zaliczyć utrapienia zwykłego życia codziennego np. spóźnienie do pracy, kłótnia. Może też wynikać z ważniejszych zmian w życiu np. ślub, zmiana pracy, narodziny dziecka lub na wskutek dramatycznych wydarzeń np. wojny, katastrofy lub zamachy. Przykre wydarzenia oraz konieczność przystosowania się do nowej sytuacji wywołuje niepokój, lęk i napięcie. Im są one większe i im większa jest konieczność zaadoptowania zmian tym większe jest napięcie.

Rodzaje stresu
Na Jeden rodzaj stresu w naszym życiu wpływa chaos, poczucie zagrożenia z którym nie można sobie poradzić. Innym rodzajem stresu może być taki który dodaje nam energii, motywacji do działania lub wzbudza nasz entuzjazm i fascynację nowymi wydarzeniami. Naprężenie organizmu przebiega w trzech etapach. Początkowo jest etap alarmowy – zaskoczenie, niepokój i skonfrontowanie się z nową sytuacją. Następnym etapem jest etap przystosowania organizmu – organizm próbuje radzić sobie z nową sytuacją, jeśli poradzi sobie to wraca do normy. Trzecim etapem jest etap wyczerpania – organizm jest w ciągłej irytacji to prowadzi do jego wyczerpania i może doprowadzić do wielu chorób.

Nerwowość człowieka
Każdy człowiek w swoim życiu doznaje wiele zaskakujących i stresujących sytuacji. Są osoby, które pasjonują się nowymi wyzwaniami i podejmują walkę z nimi. Dla innych natomiast są prawdziwym koszmarem. To czy stresujemy się czy nie jest naszym subiektywnym odczuciem. W duży stopniu zależy od nas samy ocena własnej skuteczności radzenia sobie z nowymi sytuacjami, dlatego możemy powiedzieć, że silne emocje nie są złe ani też dobre.

Choroby związane ze stresem
Może on doprowadzić do długotrwałych zaburzeń psychicznych, wyczerpania i gorszego funkcjonowania organizmu oraz podatność na choroby takie jak otyłość, cukrzyca, nadciśnienie.